Stå upp för den Lille i kampen mot Jätten!

Jag vet att den gemene bloggaren inte bryr sig ett skvatt så länge allt fungerar.

Kanske gör det inte det länge till. Och först då förstår ni.

Blogg Esse sätter sig över lagen och bryter mot avtal utan att blinka.

Vårt fortsatta bloggande godkänner det kriminella förfarandet. Vill vi medverka till att Blogg Esse fortsätter dra in pengar från annonsörer trots att de bryter mot lagen?

Läs vad jag har att säga i ärendet… Rosenblom om Blogg Esse

Fortsätt blogga. Men strunta i dagens outfit och dagens fika idag. Skriv om era åsikter kring Blogg Esse och låt inte Goliat krossa David.

Intressant om , , ,

22:30 april 12, 2008 Publicerat av | Blogg Esse | 4 kommentarer

Blogg Esse tystar sanningen

Eftersom Blogg Esse låst kommentarer på sin infoblogg och låtit två okunniga få sista ordet vill jag här redogöra för de lögner som förekommer.

Om någon nu tror att Blogg Esse försökt nå en överrenskommelse för att göra rätt för sig…

Blogg Esse planerade att flytta blogg.se till en ny plattform 27 mars. Redan då märkte man att allt inte stod rätt till och flyttade fram flytten till dagen efter. Och dagen efter det ännu en gång till dagen efter.

Det fanns uppenbarligen anledning att hysa tvivel över att flytten överhuvudtaget skulle fungera. Blogg Esse hade alltså möjlighet att kontakta Blogsoft innan avtalet slutade gälla för att nå en överrenskommelse om en eventuell förlängning.

Det gjorde man inte.

Plattformsbytet drog ut på tiden. Man kan ana att man stötte på komplikationer. Ännu fanns möjlighet att kontakta BlogSoft innan avtalet slutade gälla för att nå en överrenskommelse om en eventuell förlängning.

Det gjorde man inte.

Plattformsbytet gick åt helvete. Det system som Blogg Esse själva byggt fungerade inte. För att hålla blogg.se up and running krävdes att man flyttade tillbaka till den tidigare programvaran. Driftstoppet hade varat i närmare 50 timmar. Långt mycket längre än de utlovade sex timmarna. Avtalet hade gått ut. Ytterligare en timmes driftstopp hade inte stört nämnvärt. En timme man kunde utnyttja till att kontakta BlogSoft för att försöka nå en överrenskommelse.

Det gjorde man inte.

Istället fortsatte man använda programvaran utan tillstånd. Blogg Esse tog överhuvudtaget inte kontakt med BlogSoft. Först när BlogSoft via juridiskt ombud hörde av sig och påpekade lagbrottet svarade Roland Karlsson och erkände att de brutit avtalet.

Ett avtal är ett avtal och avtalet var brutet.

Roland Karlsson anser sig väl med mediejätten Allers i ryggen och de ekonomiska resurser det innebär att han kan göra precis vad han vill med de små.

Så ska det inte få gå till. En affärsuppgörelse skall respekteras. Hade BlogSoft blåst Allers hade det blivit ett jävla liv. ETT JÄVLA LIV.

Det är det mitt engagemang handlar om. Davids kamp mot Goliat. Och rättvisa.

Intressant om , , , ,

12:44 april 12, 2008 Publicerat av | Blogg Esse | 1 kommentar