Återupptar bloggandet

Lögner, lögner, lögner…

Lögner, undanflykter och bortförklaringar.

I tisdags skulle allt ha varit flyttat. Nu kan flytten av de flesta bloggar ske först med start 28 april.

Sverige kommer förmodligen få arrangera sommarolympiaden innan Blogg Esse lyckas få ett bloggverktyg att fungera utan att det är olagligt.

Det sätter jag gärna en slant på men avkastningen på ett sådant vad måste vara i det närmaste obetydlig.

Som redan bestämt lämnar jag det här stället. Nu är det dags att återuppta bloggandet.

Ny adress: http://rosenblom.org/ijm/

Andra bloggar om , , ,

21:49 april 19, 2008 Publicerat av | Blogg Esse | 2 kommentarer

Min frånvaro

Förklaring av det bristfälliga uppdaterandet här.

Blogg Esse envisas fortsatt att använda sig av verktyget BlogSoft som de brukar utan avtal. Ett tydligt brott mot lagen.

Därför anser jag det inte moraliskt försvarsbart att blogga här.

Återkommer när förhållanden och förutsättningar är annorlunda.

Samtidigt måste jag ifrågasätta samtliga bloggare som känner till rådande förhållanden.

Ponera följande.

Ni har köpt en cykel. Cykeln visar sig senare vara stulen. Ni får reda på vem den rättmätige ägaren är. Skulle ni fortsatt gladeligen och respektlöst begagna föremålet ifråga utan någon som helst skam?

Andra bloggar om , , , ,

09:44 april 15, 2008 Publicerat av | Blogg Esse | 4 kommentarer

Stå upp för den Lille i kampen mot Jätten!

Jag vet att den gemene bloggaren inte bryr sig ett skvatt så länge allt fungerar.

Kanske gör det inte det länge till. Och först då förstår ni.

Blogg Esse sätter sig över lagen och bryter mot avtal utan att blinka.

Vårt fortsatta bloggande godkänner det kriminella förfarandet. Vill vi medverka till att Blogg Esse fortsätter dra in pengar från annonsörer trots att de bryter mot lagen?

Läs vad jag har att säga i ärendet… Rosenblom om Blogg Esse

Fortsätt blogga. Men strunta i dagens outfit och dagens fika idag. Skriv om era åsikter kring Blogg Esse och låt inte Goliat krossa David.

Intressant om , , ,

22:30 april 12, 2008 Publicerat av | Blogg Esse | 4 kommentarer

Blogg Esse tystar sanningen

Eftersom Blogg Esse låst kommentarer på sin infoblogg och låtit två okunniga få sista ordet vill jag här redogöra för de lögner som förekommer.

Om någon nu tror att Blogg Esse försökt nå en överrenskommelse för att göra rätt för sig…

Blogg Esse planerade att flytta blogg.se till en ny plattform 27 mars. Redan då märkte man att allt inte stod rätt till och flyttade fram flytten till dagen efter. Och dagen efter det ännu en gång till dagen efter.

Det fanns uppenbarligen anledning att hysa tvivel över att flytten överhuvudtaget skulle fungera. Blogg Esse hade alltså möjlighet att kontakta Blogsoft innan avtalet slutade gälla för att nå en överrenskommelse om en eventuell förlängning.

Det gjorde man inte.

Plattformsbytet drog ut på tiden. Man kan ana att man stötte på komplikationer. Ännu fanns möjlighet att kontakta BlogSoft innan avtalet slutade gälla för att nå en överrenskommelse om en eventuell förlängning.

Det gjorde man inte.

Plattformsbytet gick åt helvete. Det system som Blogg Esse själva byggt fungerade inte. För att hålla blogg.se up and running krävdes att man flyttade tillbaka till den tidigare programvaran. Driftstoppet hade varat i närmare 50 timmar. Långt mycket längre än de utlovade sex timmarna. Avtalet hade gått ut. Ytterligare en timmes driftstopp hade inte stört nämnvärt. En timme man kunde utnyttja till att kontakta BlogSoft för att försöka nå en överrenskommelse.

Det gjorde man inte.

Istället fortsatte man använda programvaran utan tillstånd. Blogg Esse tog överhuvudtaget inte kontakt med BlogSoft. Först när BlogSoft via juridiskt ombud hörde av sig och påpekade lagbrottet svarade Roland Karlsson och erkände att de brutit avtalet.

Ett avtal är ett avtal och avtalet var brutet.

Roland Karlsson anser sig väl med mediejätten Allers i ryggen och de ekonomiska resurser det innebär att han kan göra precis vad han vill med de små.

Så ska det inte få gå till. En affärsuppgörelse skall respekteras. Hade BlogSoft blåst Allers hade det blivit ett jävla liv. ETT JÄVLA LIV.

Det är det mitt engagemang handlar om. Davids kamp mot Goliat. Och rättvisa.

Intressant om , , , ,

12:44 april 12, 2008 Publicerat av | Blogg Esse | 1 kommentar

Blogg.se hotas av stängning

image64

I artikeln påstår Roland Karlsson att en bloggprogramvara i princip är gratis…

Om nu en sådan är gratis… Hur kan de, som de själva påstår, ha jobbat med att utveckla en ny programvara sedan i augusti och ändå misslyckas i sin lansering av den…?

Intressant om , , ,

19:22 april 11, 2008 Publicerat av | Blogg Esse | 6 kommentarer

Blogg Esse AB polisanmält

Med anledning av de avtalsbrott som jag tidigare beskrivit som Blogg Esse AB gjort sig skyldiga till har bolaget i dag polisanmälts.

Polisen i Kalmar har idag tagit emot en anmälan mot Blogg Esse AB.

Bloggen var kring månadsskiftet nere i ett par dagar. Nu kan avbrottet bli betydligt mycket längre…

Intressant om , ,

18:27 april 11, 2008 Publicerat av | Blogg Esse | 2 kommentarer

Varje inlägg en olaglig handling

Jag vill upprepa som tidigare påstått att vi alla på något sätt kan kallas kriminella. Alla vi som använder blogg.se.

Vi är det genom att använda en produkt som Blogg Esse AB olagligt levererar.

Avtalet med Rafiq Charania och Per Kleven och deras bolag Bootstrap A/S gick ut den 1 april. De har konstruerat verktyget vi använder, BlogSoft.

Blogg Esse har tagit fram en ny plattform som skulle tas i bruk innan den 1 april vilken dock visade sig vara obrukbar och misslyckades att sätta i spel. Istället fortsätter man att använda det verktyg som BlogSoft tagit fram. Det som vi nu använder. Detta är ett tydligt brott mot befintligt avtal som Rafiq Charania konstaterar via länkarna nedan…

Brudd på avtalen av Blogg Esse AB ved Roland Karlsson, Johan Bergström och Aller Forlag AB

Sveriges største bloggtjeneste Blogg.se har brutt avtalen…

Nu måste vi bloggare fråga oss…

Vill vi fortsätta att använda ett verktyg som levereras olagligt till oss?

Intressant om , , ,

16:39 april 11, 2008 Publicerat av | Blogg Esse | inga kommentarer

Blogg Esse mörkar sanningen

info.blogg.se meddelar Blogg Esse att tjänsten mobilblogging har inaktiverats och hänvisar till "lite problem med vår leverantör". Tjänsten mobilblogging fungerar som den ska. Men Blogg Esse har inget avtal. Det har de inte haft de senaste nio månaderna. Därför är den avstängd.

Men bloggverktyget fortsätter de att använda utan avtal.

Inlägget kommenterades av ägaren till BlogSoft, verktyget vi använder, Rafiq Charania och låg ute i trettio minuter innan kommentaren plockades bort. Blogg Esse mörkar verkligheten för sina användare.

Så här såg kommentaren ut som Blogg Esse censurerade…

image63

15:47 april 11, 2008 Publicerat av | Blogg Esse | inga kommentarer

Verktyget är norskt

Till att börja med ska vi göra klart att verktyget som Blogg Esse AB använder inte har skapats av Roland Karlsson som denne fått skribenten till följande artikel att tro…

Östran – Varvsholmen störst på bloggar

Verktyget som vi använder här, BlogSoft, skapades av Rafiq Charania och Per Kleven och deras bolag Bootstrap A/S.

Avtalet mellan dessa parter gick ut den 1 april och nu använder sig Blogg Esse AB av ett verktyg som de varken har skapat eller äger rättighet att använda.

15:23 april 11, 2008 Publicerat av | Blogg Esse | inga kommentarer

Alla är vi kriminella!

Det tidigare driftstoppet här på blogg.se gjorde mig smått förbannad. Inte driftstoppet i sig. Krävs uppdateringar så får vi som användare stå ut med det. Det är hanterandet av ärendet som gjorde mig förbannad. Kortfattat flyttades tillfället för det planerade plattformsbytet fram vid tre tillfällen och löftet om sex timmars stopp blev dryga femtio timmar med resultatet… åter till det gamla.

Jag hade tidigt anledning att tro att allt inte gick helt rätt till.

Nu vet jag mer. Allt har inte gått rätt till…

Den nya plattformen fungerade inte och det är då som Roland Karlsson och Johan Bergström på Blogg Esse AB till majoriteten ägt av Aller Förlag AB gör oss alla till kriminella genom att använda blogg.se.

Det är vi genom att använda en produkt som Blogg Esse olagligt levererar.

Jag kommer under dagen att publicera det som Blogg Esse AB inte vill att vi ska veta.

Andra bloggar om , ,

14:27 april 11, 2008 Publicerat av | Blogg Esse | 1 kommentar

Driftstoppet

Plattformsbytet på blogg.se har genomförts på ett närmast uselt sätt.

Så hade jag tänkt inleda inlägget som jag påbörjade igår.

Värden för denna sida, blogg.se, har utfört ett omfattande arbete för att byta bloggsystem och med det öka driftsäkerheten. Efter att ha flyttats fram vid flera tillfällen för att göra några sista kontroller tog man systemet ur funktion kring 00.30 i söndags för att under sex timmar flytta till det nya systemet.

Sex timmar blev drygt 50 timmar. Resultatet blev… åter till det gamla systemet. 50 timmars driftstopp till absolut ingen nytta.

Det tänkta har genomförts stryks därför…

Hanteringen av det här ärendet måste sammanfattas som ett hån mot oss användare. Jag har inlett arbetet för att flytta min blogg till en annan värd. Jag återkommer här med adress när flytten är klar. Tills vidare fortsätter jag att skriva här i den mån systemet tillåter.

Det fanns ingen anledning för mig att påa driftstoppet innan systemet togs ur funktion eftersom ingen visste säkert när detta skulle ske och att det bara skulle pågå sex timmar nattetid. Så med anledning av den totala frånvaro av information som gått ut till läsarna vill jag med detta förklara inaktiviteten.

Om någon nu skulle vara intresserad så kommer ett längre utlägg om hur illa detta hanterats från värdens sida kommer senare idag.

Andra bloggar om , ,

09:15 april 1, 2008 Publicerat av | Blogg Esse | 1 kommentar